E3:145-6


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Biörckenäs. Skattehemman    1.
      Hafuer i byemåll 75 alna bred
      åker.
A                     Norregierdet         5 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet        5 tunnor
C                      Södregierdet        5 tunnor
D   Engh till 26 lass höö.

2   Skattehemman. Ibidem             1.
      Hafuer i byemåll 75 alnar bred
      åker.
A                     Norregierdet          5 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet         5 tunnor
C                     Södregierdet1         5 tunnor
D   Engh till 26 lass höö.

3    Croneuthiord. Ibidem               1.
      Hafuer i byemåll 10 alna
      bred åker.
A                     Norregierdet           3/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet          1/2 tunna
C                     Södregierdet           1/2 tunna
D   Engh till 3 lass höö.

4    Croneuthiord. Ibidem                1.
      Hafuer i byemåll 25 alna.
A                      Norregierdet          1 3/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet          1 1/2 tunna
C                      Södregierdet          1 1/2 tunna

D   Engh till 8 lass höö.
      Desse tuenne croneuthiorder ähre
      skattlagde för 1/4 cronehemman.

5    Frelsehemman. Ibidem                1.
      Hafuer i byemåll 61 aln
      bred åker.
A                      Norregierdet           4 1/2  tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet           4 tunnor
C                      Södregierdet           4 tunnor
D   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 350 stenger.

6    Frelsehemman. Ibidem               1.
      Hafuer i byemåll 61 aln bred åker.
A                     Norregierdet            4 1/2
B   Uthsäde i { Mellangierdet           4     } tun-
C                     Södregierdet             4        nor    
D   Engh till 24 lass höö.
      Denne by Biörckenäs2 hafuer fiskewatn
      i Öörsiöen3. Samt  ringa skog och uth-
      marck.

(Karttext:)
Ören lacus
Hårdwaldz engh
Örjord
Sand blandat jord
Gierdes engh
Såndblandat jord
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1Sodregierdet ms
2Biorckenäs ms
3Öörsioen ms