E3:148


(Rubrik:)   Wirida sochn

1    Släthult. Skattehemman           1.
      Hafuer i byemåll 30 alna bred åker.
A                     Norregierdet         2 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet        2 3/4  tunna
C                      Södregierdet        1 3/4 tunna
D   Eng till 20 lass höö.

2    Skattehemman. Ibidem           1.
      Byemåll 60 alna bred åker1
A                       Norregierdet       4 1/2
B   Uthsäde2 i { Mellangierdet      5 1/2 } tunna
C                       Södregierdet3     3 1/2
D   Eng till 40 lass höö.

3    Skattehemman. Ibidem          1.
      Byemåll 40 alna.
A                     Norregierdet        3 tunnor
B   Uthsäde i { Mellangierdet       3 3/4 tunnor
C                     Södregierdet3      2 1/2 tunna
D   Engh till 30 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Biörcke leera
Gierdes engh
Biörke leera
Suartmylla
Hårdwaldz engh
Suartmylla
Hårdwaldz engh
Gierdes engh

______________
1aker ms
2Uthsade ms
3Sodregierdet ms