E3:149-50


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Älmbergh. Skattehemman         1.
A                     Norregierdet          3 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Södregierdet          6 tunnor
C                     Westergierdet         4 1/2 tunna
D                     En lycka                 1 1/2 tunna
E   Engh till 50 lass höö.
      Någen skog och uthmarck. Och fiskewatn
      i Ören.
     
      Kåpermålen ett cronetorp. Ibidem
      rentar 1/2 lispund smör och ähr en skog
      beläget på uthmarken.
F   Gyllesmalen1 ett engetorp.
      Räntar 6 öre2, eng till 3 lass höö.

(Karttext:)
Ören lacus
Gierdes engh
Gierdes engh
Suart mylla
Suart mylla
Skeenwaldz eng
Hård waldz eng
Suart mylla
Suart mylla
Kalfhage
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

__________
1Fel för Gyllesmålen?
2öra ms