E3:15-6


(Rubrik:)    Norrewidbo härad    Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Wätinghe                                                  
1    Cronehemman                                          1
      Hafuer i byemåll 51 aln bred åker.
B                     Norregierdet                             5 tunnor
C   Uthsäde i { Östergierdet                              4 1/2 tunnor
D                     Södregierdet                             3 3/4 tunna
E   Engh till 28 lass höö. Humblegårdh till 150 stenger.

2    Crone uthiordh ibidem                              1
      Hafuer i byemål 14 alna bred åker.
B                     Norregierdet                             1 1/2 tunna
C   Uthsäde i { Östergierdet                              1 tunna
D                     Södregierdet                             1 tunna
E   Engh till 8 lass höö

3    Frelsehemman ibidem                                 1
      Hafuer i byemåll 54 allna bred åker.
B                     Norregierdet                              5 tunnor
C   Uthsäde i { Östergierdet                               4 1/2 tunna
D                     Södregierdet                              4 tunnor
E   Engh till 30 lass höö. Humblegård till 200 stenger.

4   Frelsehemman ibidem                                  1
      Hafuer i byemål 55 alna bred åker.
B                    Norregierdet                               5 1/8 tunna
C   Uthsäde i { Östergierdet                               4 3/4 tunna
D                     Södregierdet                              4 1/8 tunna
E   Engh till 32 lass höö.

5    Frelsehemman ibidem                                 1
      Hafwer i byemåll 61 aln bred åker.
B                    Norregierdet                              6 tunnor
C   Uthsäde i { Östergierdet                              5 1/2 tunna
D                     Södregierdet                             5 tunnor
E   Engh till 40 lass höö.  Humblegård till 200 stenger.

      Till ofuanbemälte Wätinge ähr nödtorfftigh skogh och
      uthmarck.

(Karttext:)
Hård1 waldz  engh
Gierdes engh
Suart mylla någet sånd blandat iord
Swart åån
Suart mylla någet sandblandat
Swart mylla någet sandblandat
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________________
1Hard ms