E3:152


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Paradis. Cronehemman             1/4.
      Hafuer i byamåll 40 alnar bred åker.
A                     Norregierdet            2
B   Uthsäde i { Östergierdet             2 1/2  } tunna
C                     Södregierdet            2 1/4
D   Eng till 12 lass höö. Ingen skog eller uthmarck.
      Ingen skog eller uthmarck.

2    Paradis. Frelsehemman              1/4.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A                     Norregierdet            2
B   Uthsäde i { Östergierdet             2 1/2 } tunneland
C                     Södregierdet            2 1/4
D   Engh till 12 lass höö.
      Ingen skogh eller uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Skeenwaldz engh
Sånd blandat jord
Såndjord
Gierdes eng
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Övre högra hörnet:)
Författad år 1642 af Päder Joenson Duuke