E3:153-4


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Måseryd. Frelsehemman         1.
      Hafwer i byemåll 38 alna bred åker.
A                      Norregierdet        2 3/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet        2 3/4 tunna
C                      Södregierdet        3 1/2 tunna
D   Engh till 20 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem
      Hafuer i byemåll 15 allna bred åker.
A   I Norregierdet                        3/4 tunna
B   Mellangierdet                         3/4 tunna
C   Södregierdet1                       1 1/4 tunna
D   Engh till 8 lass höö.

3    Frelseuthiord. Ibidem            1.
      Byemåll 9 alna bred åker.
A   I Norregierdet såås                1/2 tunna
B   I Mellangierdet                       1/2 tunna
C   I Södregierdet1                      3/4 tunna
D   Engh till 5 lass höö.

4    Frelsehemman. Ibidem             1/4 .
      Hafuer i byemåll 20 alnar
      bred åker.
A                     Norregierdet         1 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet        1 1/4 tunna
C                     Södregierdet         1 3/4 tunna
D   Engh till 15 lass höö.

5    Måsery. Skattehemman           1.
      Ähr förmedlat både i wist och owist.
      Hafuer i byemåll 20 alna bred åker.
A                      Norregierdet         1 1/4
B   Uthsäde i { Mellangierdet         1 1/4 } tun-
C                     Södregierdet          1 3/4     neland
D   Engh till 15 lass höö.
      Till ofuanbemälte Måssery ähr nödtorfftig
      skog och uthmarck och fiskewattn 
 
6    Kroxhälla. Cronehemman         1/4.
E                     Norregierdet           1 3/4 tunna
F   Uthsäde i { Södregierdet1         1 3/4 tunna
G                     Wästergierdet         2 1/4 tunna
H   Engh till 14 lass höö.
      Skogh och uthmarck någerlunda till
      nödtorfften.
    
(Karttext:)
Gierdes eng
Gierdes engh
Muljord
Suartmylla
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Suartmylla
Engh
Gierdes engh
Skenwaldz engh
Moserije lacus
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________
1Sodregierdet ms