E3:155


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Olufstorp. Skattehemman           1.
A                     Norregierdet             2 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierdet             3 tunnor
C                      Wästergierdet          4 tunnor
D   Engh till 30 lass höö.
      Ringa skog och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes eng
Muljord
Gierdes engh
Gierdes eng
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh