E3:157-8


(Rubrik:)   Wirida sochn

      Notarum explicatio

1    Heester. Skattehemman         1.
A                     Norregierdet        4
B   Uthsäde i { Södregierdet       5 1/2 } tunna
C                     Westergierdet     3 1/4
D   Engh till 25 lass höö.
      Nödtorfftigh skog och uthmarck.

(Karttext:)
Skeen waldz engh med berg och någen skog
Gierdes eng
Gierdes eng
Suart mylla
Suart mylla
Suartmylla
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum