E3:160


(Rubrik:)   Haurida sochn

      Notarum explicatio

1    Nanarp. Frelsehemman            1.
      Ibidem. Croneuthiord               1.
A   Uthsäde i         Norregierdet      2
B   med uthior-   { Westergierdet    1 1/2 } tunna
C   den                   Södregierdet     2
D   Engh till 15 las höö.
      Nödtorfftig1 skog och uthmarck.

(Karttext:)
Råppen lacus
Hårdwaldz eng
Muliord
Muliord


(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1Nodtorfftig ms