E3:161-2


(Rubrik:)   Haurida sochn

      Notarum explicatio

1    Fouglekärr. Cronehemman        1/2.
      Hafuer i byemåll 12 alnar bred åker.
A                     Östergierdet            1 1/4 tunna
B   Uthsäde i {
                        Westergierdet         1 3/4 tunna
C   Engh till 16 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem              1.
      Ähr lijka stor i alle lägenheeter med
      näst förskrefne 1/2 cronehemman.
      Till Fouglekiärr ähr nödtorfftig skog och
      uthmarck.

D   En engh till frelsegården särskilt
      till        16 lass höö.

(Karttext:)
Baum lacus
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Muljord
Muljord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum