E3:164


(Rubrik:)   Haurida sochn

      Notarum explicatio

1    Löfwijkan. Cronehemman            1/4.
A   Åhrliget uthsäde                           1 1/2 tunna
B   Engh till 16 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.
      Fiskewatn i Bauen.

(Karttext:)
Hårdwaldz eng
Bauen lacus

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum