E3:165-6


(Rubrik:)   Haurida sochn

      Notarum explicatio

1    Kråketorp. Cronehemman         1/4.
A   Uthsäde                                     2 tunnor
B   Engh till 12 lass höö.
      Fiskewatn i Kråketorps siöen.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

2    Prästorp. Cronehemman            1/2.
C                      Norregierdet           2 tunnor
D   Uthsäde i { Södregierdet           1 1/2 tunna
E                      Westergierdet         1 1/4         
F   Engh till 4 lass höö.
      Nödtorfftig skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Hårdwaldz eng
Kråketorps siöen

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Längst ner:)
År 1641 af Päder Joensson Duuke