E3:169-70


(Rubrik:)   Haurida sochn

      Notarum explicatio

1    Stora Galthult. Skattehemman       1.
A   Östergierdet uthsäde                     3 1/4 tunna
B   Wästergierdet                               4 tunnor
C   Södregierdet                                 6 tunnor
D   Engh till 27 lass höö.
      Skog och uthmarck till nödtorfften.

2    Lilla Galthult. Cronehemman          1/4.
Å   Åhrligit uthsäde                             2 1/2 tunna
E   Engh till 10 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes eng
Skeenwaldz engh
Suartmylla
Suartmylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Under marginalen:)
Författad år 1641 af  landtmätare Päder Jonson Duuke.