E3:17


(Rubrik:)    Säby sochn

      Notarum explicatio

A.1. Brusarp cronehemman                    1.
       Hafuer i byemåll tuenne skiffte, det första1 
       ähr 35 alna bred åker, det andra <     >  alna bred åker
B                     Norregierdet på det första bordet   <   >2 
                       på det andra bordet                        <   >
C    Uthsäde3 { Södregierdet                                  <   >
                          på det 1 bordet                            <   >
                          på det andra bordet                      <   >
D    Westergierdet på det 1 bordet                         <   >
                             på det andra bordet                   <   >
E    Engh till 30 lass höö. Humblegård till 150 stenger.
2    Skatteuthiordh                                   1.
      Hafuer i byemåll 11 alna bred åker.
B                    Norregerdet                                     <   >
C    Uthsäde { Södregierdet                                    <   >
D                   Wester gierdet                                  <   >

3    Frelsehemman. Ibidem     1. Hafuer i byemål
      29 alna bred åker.
B                      Norregierdet                      <   >   tunnor
C    Uthsäde i { Södregierdet                      <   >
D                      Westergierdet                     <   >
E    Engh till <  > lass höö4. Humblegård till 200 stenger.

4    Cronehemman ibidem                            1.
      Hafuer i byemål 27 alna bred åker
B                     Norregierdet                        <   >  tunnor
C   Uthsäde i { Södregierdet                        <   >  tunnor
D                     Westergierdet                      <   >  tunnor
E   Engh till   <   >  lass höö.

      Till ofuanbemälte5 Brusarp ähr liten
      skog och uthmarck.

(Karttext:)
Swart åån

________________
1forsta ms
2Uppgifter saknas genomgående.
3Uthsade ms
4hoo ms
5ofuabemälte ms