E3:172


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Lönehollmen1. Cronehemman         1.
      Hafuer i byemåll 49 alna bred åker.
A   I Norregierdet såås                         2 3/4
B   I Mellangierdet sås                          2 3/4 } tun-
C   I Södregierdet sås                           3         neland
D   Engh till 20 lass hö2.

2    Cronehemman. Ibidem                   1/4.
      Hafuer i byemåll 33 alna bred åker.
A                      Norregierdet               1 3/4 
B   Uthsäde i { Mellangierdet               1 3/4 } tunne-
C                     Södregierdet3               2         land
D   Engh till 13 lass höö.
      Till ofuanbemälte by ähr nödtorfftig skog och uthmark.

(Karttext:)
Gierdes engh
Muljord
Hårdwaldz engh med någen skogh
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

________________
1Lönehollmem ms
2ho ms
3Sodregierdet ms