E3:175


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Boafall. Cronehemman         1.
A                      Östergierdet      1 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Westergierdet     4 tunnor
C                      Södregierdet1    3 1/2 tunna
D   Engh till 24 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmark.
      Suart mylla i alle 3 gierden.

2    Mårtistorp. Crone och
      frelsehemman.
      Och ähr intit serskilde ifrån
      huar andra.
E                      Östergierdet     1
F   Uthsäde i { Mellangierdit     1 } tun-
G                     Wästergierdet   2    nor
H   Engh till 14 lass höö.
      Odugeligh skog och uthmarck

(Karttext:)
Hårdwaldz2 engh
Gierdes eng
Hårdwaldz eng
Hårdwaldz engh full med steen
Örjord

_____________
1Sodregierdet ms
2Hardwaldz ms