E3:176


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Nordsiön. Skattehemman            1/2.
      Hafwer i byeskiffte 60 alnar bred åker.
A   Åhrligit uthsäde                           4 tunnor
B   Engh till 13 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem                1/2.
      Hafuer i byeskiffte 44 alnar bred åker1.
A   Åhrliget uthsäde                          3 tunnor
B   Engh till 10 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck och fiske-
      watn i Nordsiöen.

(Karttext:)
Gierdis engh
Såndjord
Gierdis engh
Muljord
Norden lacus

(Under skalstocken:)
Scala  ulnarum

__________
1aker ms