E3:178-9


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Bolerum. Skattehemman        1.
      Hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A                     Östergierdet         3 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet        4 tunnor
C                     Wästergierdet       4 tunnor
D   Engh till 22 lass höö.
2    Skattehemman. Ibidem           1.
      Ähr lijka stort i alle lägenheeter med för-
      skrefne skattehemman. Nödtorfftig skog och uth-
      marck.

2    Larstorp. Skattehemman         1.
      Hafuer i byemål 40 alnar bred åker.
E                      Östergierdet          1 1/2    tun-
F   Uthsäde i { Westergierdet        2 1/4 } ne-
G                      Södregierdet         1 1/4    land
H   Engh till 12 lass höö.
3    Frelsehemman. Ibidem             1/2.
      Hafuer i byemål 64 alna bred åker.
E                      Östergierdet           1
F   Uthsäde i { Wästergierdet         1 3/4 } tun-
G                      Södregierdet          1 1/4    na
H   Engh till 10 lass höö. Nödtorftig skog
      och uthmark.

4    Hulsbäck. Cronehemman           1.
I                        Norregierdet           2 1/4
K   Uthsäde i { Östergierdet             2      } tun-
L                       Södregierdet           3          nor
M   Engh till 24 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

(Karttext sid 178:)
Gierdes engh
Gierdes eng
Gierdes eng
Swart mylla
Elack engh med tälleskog och tofuor

(Karttext sid 179:)
Gierdes eng
Gierdes engh
Suart mylla
Hårdwaldz engh
Suart mylla
Gierdes engh.
Muliord
Muljord
Muljord
Elack hårdwaldz engh
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum