E3:18


(Rubrik:)   Säby sochn.

      Notarum explicatio

A   Stalberga cronehemman        1/2
B                      Norregierdet       1 1/2 tunna
C   Uthsäde i  { Westergierdet     1 1/2 tunna
D                      Östergierdet        2 tunnor
E   Engh till 18 lass höö.
      Fiskewatn i Somen.
      Nödtorfftigh skogh och uthmark.

(Karttext:)
Somen lacus
God hårdwaldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum