E3:180


(Rubrik:)   Bålery sochn

      Notarum explicatio

1   Biörstorp Cronehemman          1/2 
A   I östergierdet                            2 1/4 tunna
B   I västergierdet                          2 tunnor
C   I södergierdet                          1 1/2  tunna
D   Engh till 17 lass höö.
      Skog och uthmarck til
      nödtorftten.

2    Tälle Cronehemman                 1       
E                     Östergierdet           2

F   Uthsäde i { Mellangierdet         1 1/2 } tunna
G                      Wästergierdet       2
H   Engh till 12 lass höö.
      Skog och uthmarck til nödtorftten.

(Karttext:)
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Muljord
Gierdes eng
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Gierdes engh
Muljord
Muljord
Muljord
Hårdwaldz engh