E3:184


(Rubrik:)   Bälery sochn1  

      Notarum explicatio

1    Fagerhult. Cronehemman    1.
A   I Norregierdet sås                3 1/2 tunna
B   I Wästergierdet sås              4 tunnor
C   I Östergierdet såss               3 tunnor
D   Engh till 19 lass höö.
      Nödtorfftig skogh och uthmark.

2    Siöryd. Cronehemman          1/4.
E                      Norregierdet     1 3/4 tunna
F   Uthsäde i { Södregierdet2    1 tunna
G                     Westergierdet    1 tunna
H   Engh till 12 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmark.

(Karttext:)
Elack skeenwaldz eng med skog.
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Muljord

Gierdes eng
Muljord
Gierdes engh
Muljord
Muljord
Gierdes eng
Hårdwaldz engh med någen skogh

___________
1sohn ms
2Sodregierdet ms