E3:185


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Himblakulla. Cronehemman         1/4.
A                     Norregierdet             1 tunna
B   Uthsäde i { Södregierdet             1 tunna
C                     Wästergierdet            2 tunnor
D   Engh till 16 lass höö.
      Ringa skog och uthmarck.

(Karttext:)
Muljord
Gierdes engh
Elack eng full med steen
Örjord
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum