E3:186-7


(Rubrik:)   Bällery sochn

      Notarum explicatio

1    Torp. Skattehemman                1/4.
      Hafuer i byemåll 46 alna bred åker1.
A                     Norregierdet           1 1/2
B   Uthsäde i { Mellangierdet          1 1/2 } tun-
C                     Södregierdet4          1 3/4     na
D   Engh till 16 lass höö.

2    Cronehemman. Ibidem              1.
      Hafuer i byemåll tuenne bord. Det
      första ähr 43 alna. Den andra 38 alna.
A   Uthsäde i Norregierdet på2 { 1 bordet     1 1/4 tunna
                                                  
2 bordet      1 1/8 tunna
B   Uthsäde3 i Södregierdet42 { 1 bordet   1 1/4 } tunna
                                                      2 bordet   1 1/8
C   Sås i Mellangierdet på2 { 1 bordet
           1 1/4 } tunna
                                             2 bordet            1 1/8   
D   Eng till 18 las höö.
E    Ett engatorp till detta hemman kallas
      Hämmingztor<p> räntar5 6 penningar
      och ähr en äng6 til 6 las höö

3    Cronehemman. Ibidem                              1/8
      Hafuer i byemåll 73 alna bred åker.
A                     Norregierdet                    2 1/2 
B   Uthsäde i { Mellangierdet                   2 1/2  } tunna 
C                     Södregierdet                    2 3/4   


D   Engh till 20 lass höö. Till Torp ähr nöd-
      torfftigh skog och uthmarck.

4    Bälery kyrckiea.

5    Klåckaregården. Cronehemman          1/2.
      förmedlat 1/2 i owiss.
E   Norregierdet uthsäde                           2 tunnor
F   Södregierdet                                       1 3/4 tunnor
G   Wästergierdet                                     2 tunnor
H   Engh till 14 lass höö.
      Onyttig skog och uthmarck.

6    Öijea. Cronehemman                         1.
I                       Norregierdet           3
K   Uthsäde i { Mellangierdet         2 1/2 } tunna
L                      Södregierdet           3

M   Engh til 20 lass höö.
      Onyttig skog och uthmarck.


      Notarum explicatio

N   En eng til Oijea5 och Klåckare-
      gården, halparten huar dera gården6.
O   Klåckaregårdens engh.
P   En eng til Torrestorp
Q   Engh till Tälle.
R   Engh till Snastorp7.
S   Eng til Tälle.
T   Klåckarns engh.

(Karttext:)
Sånd jord
Gierdes eng
Sand jord
Såndjord
Såndjord
Engh
Sandjord
Elack engh
Såndjord
Elack skeen waldz engh
Elack skeen waldz engh
Gierdes eng
Sandjord
Gierdes engh
Örjord
Sandjord
Hårdwaldz eng
Elack eng
Sandjord
Skincken lacus.

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________
1aker ms
2pa ms
3Uthsade ms
4Sodregierdet ms
5rantar ms
6ang ms
7Fel för Öijea?
8garden ms
9Fel för Suästorp eller Suastorp?