E3:188


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Torrestorp. Cronehemman                1
       Hafuer i byeskiftte 40 alna bred
       åker.
A                     Norregierdet            3                         
B    Utsäde i {  Westregierdet          3
1/4  }  tun-
C                     Södregierdet            2 3/4       na
D   Engh till 20 lass höö.
      En betes enge kallas prästorp och
      rentar 3 öra skall vara en utjord.

2   Cronehemman ibidem                        1
     Beläget i södre Widbo härad
     och Flysby soch. Byemål 40 alnar.
A                    Norregierdet             3                         
B   Utsäde i {  Westergierdet            3
1/4  }  tunna
C                    Södergierdet              2 3/4         
D   Engh till 20 lass höö.
      Till ofuanbemälte by ähr skoch1 och
      uthmarck nog doch odugeligh.
         
(Karttext:)
Betes wald
Muljord
Hårdwaldz eng
Muljord
Gerdes eng
Muljord
Hårdwaldz engh
1 Fel för skog?