E3:189


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Kransåås. Cronehemman             1/4.
A   Åhrligit uthsäde                            2 3/4 tunna
B   Engh till 10 lass höö. Sin skog och
      uthmarck hafuer detta hemman på här-
      radz marcken til nödtorfften.
      Fiskewatn i Nordsiöen
      I gierdet ähr såndjord.

(Karttext:)
Elack engh
Norden lacus

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum