E3:190-1


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Haddarp. Skatteheman          1.
      Hafuer i byemåll 64 alna bred åker.
A                      Norregierdet       2 1/8
B   Uthsäde i { Mellangierdet       2 3/4 } tun-
C                      Södregierdet       3 1/4       na
D   Engh till 19 lass höö.

2    Frelsehemman. Ibidem            1/2.
      Hafuer i byemåll 51 aln bred åker.
A                     Norregierdet        1 7/8
B   Uthsäde i { Mellangierdet
       2 1/4 } tun-
C                     Södregierdet1       2 3/4     neland
D   Engh till 16 lass höö.
      Uthmarck till nödtorften och skogen
      ähr mäst uthhuggen.

3    Wilieanstorp. Cronehemman      1/4.
E                      Norregierdet           1 1/2
F   Uthsäde i { Mellangierdet           1 1/4 } tun-
G                     Södregierdet             2         ner
H   Eng till 12 lass höö.
      Ringa skog och uthmarck.

4    Holkestorp. Cronehemman        1/4.
I                        Norregierdit           1 1/4
K   Uthsäde i { Wästergierdet          2      } tun-
L                       Södregierdet1         2          ner
M   Engh till 12 lass höö.
      Skog och uthmarck till nödtorftten.

(Karttext till Haddarp:)
Hårdwaldz engh
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Muljord

(Karttext till Wilieanstorp:)
Sanck engh
Gierdes engh
Muliord
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Hårdwaldz engh
Gier dis engh

(Karttext till Holkestorp:)
Elack eng
Muljord
Muljord
Gierdis engh
Muljord
Gierdis eng

____________
1Sodregierdet ms