E3:192


(Rubrik:)   Bälery sochn

      Notarum explicatio

1    Biörka. Skattehemman         1.
      Hafuer i byemåll  16 alna bred åker.
A                     Norregierdet       3 1/4
B   Uthsäde i { Mällangierdet      4      } tun-
C                      Södregierdet      3 1/4     na
D   Engh till 25 lass höö.

2    Skattehemman. Ibidem         1.
      Hafuer i byemåll 16 alna bred åker.
A                     Norregierdet       3 1/4
B   Uthsäde i { Mellangierdet      4       } tunna
C                     Södregierdet       3 1/2
D   Engh till 25 lass höö.
      Nödtorfftigh skogh och uthmark
      Kyringzåås en uthiord på skogen
      eller uthmarcken. Rentar.

(Karttext:)
Gierdes engh
Suartmylla
Gierdes eng
Suartmylla 
Suartmylla1 
Gierdes eng
Hårdwaldz engh

____________
1Suarmylla ms