E3:193


(Rubrik:)   Frindery sochn

      Notarum explicatio

1    Södre Siundehult. Skattehemman   1.
A                     Norregierdet                 9
B   Uthsäde i { Mellangierdet                7      } tunne-
C                     Södregierdet                 6 1/2     land 
D   Engh till 50 lass höö.
      Bergsug och suartmylla i alle 3 gierden.
      Humblegård till 400 stenger.
      Skog och uthmarck till nödtorfften.
      En liten squaltequarn.

(Karttext:)
God hårdwaldz engh med någen skogh och steen uthi.
Gierdes engh
Suartmylla
Suartmylla
Suartmylla
Hårdwaldz engh
Suart mylla

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum