E3:194


(Rubrik:)   Bälery

      Notarum explicatio

1    Labbarp. Cronehemman               1/4.
A                     Norregierdet         1
B   Uthsäde i { Wästergierdet       1   } tunna
C                     Östergierdet          1/2   
D   Engh till 12 lass höö.
      Odugeligh skog och onyttig uthmarck.
      Leer och sandblandat iord.

2    Karstorp. Croneuthiord                 1.
3    Ibidem1. Frelsehemman                 1.
AE                         Norregierdet   3 1/4
F   Uthsäde med { Mellangierdet   3 3/4  } tunna
G   uthiorden i        Södregierdet    3
H                           Lyckan            5/8
I    Engh både til frelsegården och uthior-
      den till 14 lass hö. Nödtorfftig skog och
      uthmark.
dito    En engh på Skinkemad till 4 lass höö.

(Karttext:)
Gierdes engh
Gierdes engh
Gierdes eng
Mulljord
Muljord
Elack engh
Muljord

___________
1Ibibidem ms