E3:195


(Rubrik:)   Sochn

      Notarum explicatio

1    Ryiea. Skattehemman              1/2.
A                     Södregierdet      2 1/4
B   Uthsäde i { Norregierdet      2 1/2 } tunna  
C                     Wästergierdet1   2
D   Engh till 18 lass höö.
      Ringa skog och uthmarck.
2    En Croneuthiord rentar 1/2 lb2 smör
     och 3 fyrckar och ähr inrechnat med
      gården effter ingen weet huru stor hon ähr.

(Karttext:)
Gierdes engh
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Gierdes eng
Auen lacus
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________________
1Wastergierdet ms

2Förkortning för lispund?