E3:196


(Rubrik:)   Norra Wedbo härad Marbäckz sochn

      Notarum explicatio

1    Gåseryd Prästegård. Cronehemman        1/2.
A                        Norregierdet             2 1/8
AB   Uthsäde i { Södregierdet             2 3/4 } tunne-
C                        Östergierdet              1 1/2     land
D   Eng till 9 lass höö.
      Ingen skog eller uthmarck.
E   Faaneholmen en kyrckoeng till 4 lass höö och
      rentar 8 öre sijlfuermynt.

2    Ingesbo. Cronehemman                         1/4.
F                     Östergierdet
                  1/2
G   Uthsäde i { Norregierdet                 1    } tunne
land
H                      Södregierdet                 1
I    Engh till 10 lass höö.
      Ingen skogh eller uthmarck.
      Ofuenbemälte Ingesbo brukas till Prästegården
      i Gåseryd.

(Karttext:)
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Eng
Leerblan-dat jord
Gierdes eng
Hårdwaldz engh
Gierdes engh
Gierdes engh

Författad 1640 af Peder Jonson Duuke

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum