E3:197


(Rubrik:)   Marbäckz sochn

      Notarum explicatio

1    Stora Häresta. Cronehemman     1.
      Hafuer i byemåll 40 alnar bred
      åker.
A                     Norregierdet       7 tunnor
B   Uthsäde i { Mellangierdet      6 1/2 tunna
C                     Södregierdet       5 1/2 tunna
D   Engh till 40 lass höö.
      Liten skogh och uthmarck.
      Fiskewatn i siöen.

1    Skattehemman                              1.
      Hafuer i byemåll 20 alna
A                     Norregierdet       3 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Mellangierdet      3 1/4 tunna
C                     Södregierdet1      2 3/4 tunna
D   Engh till 20 lass höö.
      Liten skog och uthmarck.

3    Cronehemman. Ibidem                  1.
      Hafuer i byemåll 20 alna
A                     Norregierdet        3 1/2  
B   Uthsäde i { Mellangierdet       3 1/4 } tun-
C                     Södregierdet        2 3/4     na
D   Engh till 20 lass höö.
      Liten skogh och uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Ralången lacus
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Hårdwaldz engh

________________
1Sodregierdet ms