E3:198-9


(Rubrik:)   Norra Wedbo härad  Marbäckz sochn

      Notarum explicatio

1    Bergha. Cronehemman                 1.
      Hafwer i byemåll 40 alnar bred åker.
A                     Wästergierdet      3 1/2  
B   Uthsäde i { Norregierdet        6 3/4 } tun-
C                      Södregierdet       6 3/4     na
D   Engh till 35 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Liten uthmarck och ringa skogh.

2    Cronehemman. Ibidem                  1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A                     Westergierdet        3 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Norregierdet1        6 3/4 tunna
C                      Södregierdet2       6 3/4 tunna   
D   Engh till 35 lass höö.
      Humblegård till 250 stenger.
      Liten skogh och uthmarck.
E   Engh till Limmene till 6 lass höö.
F   Engh till Prästegården.

3    Hättorp. Cronehemman                    1/2.
G                      Norregierdet          3 1/4  
H   Uthsäde i { Södregierdet          1 1/4 } tunna
I                       Östergierdet3          2 1/2   
K   Engh till 16 lass höö.
      Ingen skogh eller uthmarck.
      Detta ofuanbemälte Hättarp ähr lagt under Prästegården
      Gåsery, derpå Kungeliget bref, til behageligh tijd.

4    Limmene. Cronehemman                     1.
GL                    Norregierdet          3 3/4
M   Uthsäde i { Mellangierdet
        3 1/2 } tunne-
N                      Södregierdet          3 1/2      land
O   Engh till 14 lass höö.
      Liten skog och uthmarck.

(Karttext sid 198:)
Mad eng
Hårdwaldz eng
Mad eng
Leerblandat jord
Engh
Eng
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Mad engh
Leerblandat jord

(Karttext sid 199:)
Gierdes engh
Leerblandat jord
Gierdes eng
Muljord
Muljord
Hårdwaldz engh
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Längst ner sid 198:)
Författad  1640 af Päder Joenson Duuke

_____________
1Nörregierdet ms
2Sodregierdet ms
3Ostergierdet ms