E3:2


(Rubrik:)    Säby sochn

      Notarum explicatio

A   Säthälla cronehemman                 2.
1    Cronehemman                            1.
      Förmedlat 1/2 i alla owisse perseler.
      Hafuer i byemåll 18 alna bred åker.
B   Uthsäde i Norregierdet                  2 tunnor
C   Uthsäde i Södregierdet                  2 1/2 tunna
D   Uthsäde i Östergierdet                  3 1/2 tunna
E   Engh till 20 lass höö.

2.   Ibidem cronehemman                   1.
      Förmedlat 1/2 i alle owisse perseler.
      Hafuer i byemål 18 alna bred åker.
B   Uthsäde i Norregierdet                 2 tunnor
C   I Södregierdet uthsäde                 2 1/2 tunna
D   Uthsäde i Östergierdet                 3 1/2 tunna
E   Engh till 20 lass höö.
      Till ofwanbemälte Säthella ähr ingen skog
      eller uthmarck.
F   En engh till Säby till                     12 lass
    
höö pag(?) 7.

(Karttext:)
Skenwaldz engh
Gierdes engh
Suart mylla
Suart mylla
Swart mylla
God eng
God eng
Denna åå kallas Swartåån
God engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum