E3:200


(Rubrik:)   Marbäckz sochn

      Notarum explicatio

1    Lilla Häresta. Frelsehemman       1.
      Hafuer i byemåll 15 allna
      bred åker.
A                     Norregierdet         3 3/4  
B   Uthsäde i { Södregierdet         3 3/4 } tun-
C                      Östergierdet         3
D   Engh till 24 lass höö.
      Lijten skogh och uthmarck.

2    Skatte uthiord. Ibidem                 1.
      Hafuer i Byemåll 5 alna bred åker1  
A                     Norregierdet         1 1/4 tunna
B   Uthsäde i { Södregierdet         1 1/4 tunna
C                     Östergierdet          1 tunna
D   Engh till 8 lass höö.
      Denne uthjord lyder till Stora
      Häresta. Liten skog och uthmark.

3    Stybborp. Cronetorp.
      Ähr ett ringa och litet
      hemman och intit står till att
      förbättra.
E   Uthsäde åhrligen ett gierde   1/2 tunna
F   Engh till 5 lass höö.

(Karttext:)
Gierdes eng
Hårdwaldz engh
Leerblandat jord
Leerblandat jord
Ralan-gen2 lacus
Gierdes engh
Engh
Elack sanck starwaldz engh

____________
1aker ms
2Fel för Ralången?