E3:201


(Rubrik:)   Breesta sochn

      Notarum explicatio

1    Spånshult. Cronehemman             1.
      Förmedlat 1/2 i owiss. Hafuer i byemåll 40 alna.
A                      Norregierdet         2 1/4
B   Uthsäde i { Mellangierdet         2 1/2 } tunna
C                     Södregierdet
         3 1/4    
D   Engh till 16 lass höö.
      Lijten uthmarck och ingen skogh.

2    Frelsehemman. Ibidem                   1.
      Ähr lijka i alle qualiteter och quantiteter som
      cronegården ähr, både i åker och engh.

(Karttext:)
Elack skeenwaldz engh med skogh
Gierdes eng
Gierdes eng
Mul och ör jord
Mul och örjord
Mul och örjord
Gierdes engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum