E3:202-3


(Rubrik:)   Marbäckz sochn

      Notarum explicatio

1    Farstorp. Frelsehemman      1/4
      Hafuer i byemåll 30 alna
      bred åker.
A                     Norregierdet       2
B   Uthsäde i { Mellangierdet      1 1/2 } tun-
C                     Södregierdet       1 1/4     na
D   Engh till 9 lass höö.

2    Croneuthjord. Ibidem
      Byemåll 10 alna.
A                      Norregierdet      3/4  
B   Uthsäde i { Mellangierdet      1/2  } tunna   
C                     Södregierdet       1/2       
D   Engh till 3 lass höö.
      Liten skog och uthmarck.

3    Ormestorp. Cronehemman  
1/4
      Hafuer i byemåll 20 alna.
E                       Norregierdet      2 1/8  
F   Uthsäde i { Södregierdet1      1      } tunna
G                     Östregierdet        2 1/4
H   Engh till 8 lass höö.

4    Frelsehemman. Ibidem         1/4.
      Detta hemman ähr lijka
      så stor i alle lägenheeter
      som näst förskrefne crone-
      hemman i Ormestorp.

5    Högheskogh. Cronehemman           1.
I                       Norregierdet       3 1/4
K   Uthsäde i { Södregierdet       2      } tun-
L                      Östergierdet        2 3/4     neland
M   Engh till 13 lass höö.
      Humblegård till 150 sten-
      ger.
      Nödtorfftig skogh och uth-
      mark.

6    Måssarp. Cronehemman                 1/4.
N                     Norregierdet         1 1/4 
O   Uthsäde i { Södregierdet         2     } tun-
P                      Östergierdet           3/4      na
Q   Engh till 12 lass höö.
      Liten skog och uthmark.

(Karttext gårdarna 1 och 2:)
Elack skeenwaldz engh
Örjord2
Örjord
Örjord
Örjord2

(Karttext på gårdarna 3 och 4:)
Elack hårdwaldz  engh
Örjord2
Muljord
Muljord
Skeen waldz engh

(Karttext på gård 5:)
Muljord
Muljord
Muljord
Skeenwaldz engh

(Karttext på gård 6:)
Elack hårdwaldz engh
Örjord
Örjord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1Sodregierdet ms
2Orjord ms