E3:204


(Rubrik:)   Breesta sochn

      Notarum explicatio

1    Hult. Cronehemman                    1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A                     Norregierdet        4 tunnor
B   Uthsäde i { Mellangierdet       3 1/2 tunna
C                     Södregierdet        3 1/2 tunna
D   Engh till 20 lass höö. Humblegård till 200 stenger.

2    Frelsehemman. Ibidem                  1.
      Ähr lika i alle lägenheeter med cronegården i
      Hult.
      Lijten uthmarck och ingen skogh.
      Fiskewatn.

3    Örla. Cronehemman                       1.
      Hafuer i byemåll 60 alnar bred åker.
E                     Westergierdet         2 1/2   
F   Uthsäde i { Östergierdet           2 1/8 } tunna
G                     Södregierdet           2 1/8
H   Engh till 23 lass höö. Ingen skog eller uthmarck.

4    Frelsehemman. Ibidem                   1.
      Hafuer lika i alle lägenheeter med näst förskrefne
      cronehemman i Örla.
      Till denne by ähr ingen skog eller uthmarck.

(Karttext:)
Gierdes engh
Muljord
Muljord
Mulljord
God hårdwaldz eng
Mul jord
Mul iord
Gierdes eng
Muljord

Leerjord
Gierdes eng
Leerjord
Leer jord
God hård waldz en-gh
Gierdes engh