E3:205


(Rubrik:)   Breesta sochn

      Notarum explicatio

1    Uddestorp. Cronehemman              1/2
      Förmedlat 1/2 i owisse.
A                     Westergierdet        2
1/4 
B   Uthsäde i { Östergierdet          3 1/4 } tunna
C                     Södregierdet          2 1/4     
D   Engh till 15 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger. Ingen skog
      eller uthmark.

2    Öijiea. Skattehemman                    1/4.
      Hafuer i byemåll 20 alna bred åker.
A                     Westergierdet        1 1/4
B   Uthsäde i { Södregierdet          1       } tun-
C                      Östergierdet          7/8         na
H   Engh till 8 lass höö.
      Såndjord i alle try gierden.

3    Frelsehemman. Ibidem                   1/10.
      Hafuer i byemål 10 alna bred åker.
E                     Westergierdet        3/4    
F   Uthsäde i { Södregierdet         1/2 } tun-
G                     Östergierdet1        3/8     na

H   Engh till 4 lass höö.
      Till denne by ähr nödtorfftig
      skogh och uthmarck.
      Fiske i Örsiöen.

(Karttext:)
Sanck kiär eng
Örjord
Örjord
Örjord

Kiarr2 engh
Såndjord
Ören lacus
Sandjord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Längst ner på sidan:)
Författad år 1641 af Päder Jonson Dauke3   

________________
1Ostergierdet ms
2Fel för Kiärr?
3Fel för Duuke?