E3:206-7


(Rubrik:)   Norra Wedbo härad   Breesta sochn

      Notarum explicatio

1    Målen. Cronehemman                   1.
      Hafuer i byemåll 40 alna bred åker.
A                     Norregierdet          2 1/2 
B   Uthsäde i { Mellangierdet         1 3/4 } tun-
C                     Södregierdet           2 1/4    neland
D   En lycka uthsäde                          3/4   tunna
E   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 25 stenger.
      Gott fiskewatn. Skogh och uthmarck till
      öfuerflöd.

2    Frelsehemman. Ibidem                    1.
      Ähr lijka stort i alla lägenheeter med
      näst förskrefne hemman i Målen.

3    Munckegården. Cronehemman         1.
F                       Norregierdet           4 tunnor
G   Uthsäde i { Mellangierdet           3 3/4 tunna
H                      Södregierdet           4 1/2 tunna
I    Eng till 28 lass höö. Humblegård till
      300 stenger. Skog och uthmarck til nödtorfften.

4    Frijbiörnarp. Skattehemman                1/8.  
K                     Norregierdet              1
L   Uthsäde i { Södregierdet               3/4  } tunne-
M                    Östergierdet                3/4      land.
N   Engh till 8 lass höö. Nödtorfftig skog och
      uthmarck.

5    Gunnarp. Skattehemman                      1/4.
O                     Norregierdet              1 3/4
P   Uthsäde i { Mellangierdet             2 1/4 } tunna
Q                     Södregierdet              2 1/4     
R   Engh till 6 lass höö. Onyttig skog och uth-
      marck.

6    Frelsehemman. Ibidem                          1/8.
S                     Norregierdet                1
T   Uthsäde i { Mellangierdet               1 1/4 } tunne-
U                     Södregierdet                1 3/4     land
W   Engh.

(Karttext till gårdarna 1 och 2:)
Gierdes eng
Muljord
Elack skeen waldz engh
Mul jord
Norsen lacus
Muljord

(Karttext till gårdarna 3 och 4:)
Hårdwaldz engh
Gierdes engh
Hårdwaldz eng
Sandjord
Såndjord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Eng
Leerjord
Gierdes engh

(Karttext till gårdarna 5 och 6:)
Såndjord
Aneby siön
Sandjord
Sandjord
Elack engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum