E3:208


      Notarum explicatio

1    Jularp. Skattehemman                       1.
A                      Norregierdet         5
B   Uthsäde i { Mällangierdet         4 } tunnor
C                      Södregierdet         5
D   Engh till 24 lass höö.
      Humblegård till 200 stänger.
      Onyttigh skog och uthmarck.

2    Giärfwarp. Cronehemman                 1/4
E                      Södregierdet1         2
F   Uthsäde i { Mellangierdet          1 3/4 } tun-
G                     Norregierdet           1 1/2
H   Engh till 14 lass höö.
      Skog och uthmarck till nödtorfften.

(Karttext:)
Leerblandat jord
Betes haga
Sanck kiärr engh
Leerblandat jord
Lerblandat jord
Gierdes eng

Såndjord
Såndjord
Hårdwaldz engh
Såndjord
Hårdwaldz engh

(Nedanför ramen:)
Af år 1642

__________________
1Sodregierdet ms