E3:209


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Siöheester. Cronehemman             1/4.  
A   I Norregierdet såås         1 3/4 tunna
B   Mellangierdet sås            1 1/2 tunna
C   Södregierdet sås             1 3/4 tunna
D   Engh till 12 lass höö. Humblegård
      till 200 stenger.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.

2    Hästeslijd. Cronehemman             1/2
E   I Norrregierdet sås          1 1/4   
F   Mällangierdet sås             1 1/4 } tun-
G   Södregierdet sås             1 1/2     na
H   Engh till 8 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Liten skogh och uthmarck.
      Någet fiskewattn.

(Karttext:)
Gierdes engh
Gierdes engh
Såndjord
Örjord
Såndjord
Någet sanck engh

Örjord
Wäster Lägeren lacus
Örjord
Elack engh
Öriord

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum