E3:210-1


(Rubrik:)   Askery sochn

1    Elstorp. Cronehemman                  1.
      Hafuer i byeskiffte 61 aln bred i byemål och
      ähr förmedlat 1/2 i owiss.
A                     Södregierdet         2 1/4 
B   Uthsäde i { Östergierdet          2 1/4 } tunna
C                     Wästergierdet       1 3/4       
D   Engh till 30 lass höö. Humblegård till 200 stenger.

2    Cronehemman. Ibidem                     1.
      Förmedlat 1/2 i owiss. Hafuer i byemål 51 aln
      bred åker.
A                     Södregierdet        1 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Östergierdet         1 1/2 tunna
C                     Wästergierdet       1 1/2
D   Engh till 24 lass höö. Humblegård ?0 stenger.

3    Frelsehemman.   Ibidem                    1.
      Hafuer i byemåll 59 alna <bred> åker
A                      Södregierdet        2 1/4
B   Uthsäde i { Östergierdet          2 1/4
C                     Westergierdet        2 3/4    
D   Engh till 29 lass höö.
      Till ofuanbemälte by ähr nödtorffig skogh och uth-
      mark.

4    Diupedal. Skattehemman                 rentar 1/2 lb1 smör
E   Åhrligit uthsäde                        2
1/4  tunna
F   Engh till 15 lass höö. Nödtorfftig skog och uthmarck.

5    Oroa. Ett cronetorp rentar 1/2 lb1 smör.
G   Åhrliget uthsäde                      1/2 tunna
H   Engh till 6 lass höö. Humblegård till 150 stenger.

(Karttext:)
Elack skeen waldz engh
Gierdes engh
Elack skenwaldz engh
Hårdwaldz eng
Gierdes engh
Muljord med ör och steen uthi
Hårdwaldz engh
Örjord
Gierdes engh
Gierdes engh
Elack engh
West: Lagere lacus2   

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________
1lispund ms
2Förkortat för Wester Lägeren lacus?