E3:213


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Hälla. Cronehemman                 1/4.
      Hafuer i byemåll 20 alna bred åker.
A                     Norregiärdet       2
B   Uthsäde i { Södergierdet       2 1/2 } tun-
C                     Östergierdet        1 1/4     na
D   Engh til 14 lass höö.
      Liten skogh och uthmarck.

2    Frelsehemman. Ibidem              1.
      Ähr lijka stor i alla lägenheeter med crone-
      gården1 i Hälla.

(Karttext:)
Elack skeen waldz engh
Såndjord
Örjord2   
Gierdes engh
Såndhjord
Gierdes eng
Elack hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1crone-garden ms
2Örjor ms