E3:214-5


(Rubrik:)   Askery sochn

     Notarum explicatio

1    Hwästorp. Skattehemman             1.
A                      Norregierdet        3 3/4 tunna
B   Uthsäde i { Wästergierdet       4 3/4 tunna
C                      Östergierdet
         4 tunnor
D   Engh till 30 lass höö.
E   En engh i Edhult till 6 lass höö.
      Humblegård till 200 stänger.
      Skog och uthmarck till nödtorfften.

2    Ödarp. Skattehemman                  1.
F                     Wästergierdet1      3 tunnor
G   Uthsäde i { Södregierdet2       4 tunnor
H                     Östergierdet3       4 1/2 tunna
I    Engh till 26 lass höö.
      Nödtorfftigh skogh och uthmarck.

(Karttext sid 214:)
Gierdes eng
Muljord
Suartmylla
Gierdes engh
Muljord
Elack skeen waldz eng med berg och skog
Giöl

(Karttext sid 215:)
Elack hårdwaldz engh med bergh och skogh
Gierdes eng
Suartmylla
Suartmylla4
Gier-des eng
Suartmylla
Gierdes eng

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________
1Wastergierdet ms
2Sodregierdet ms
3Ostergierdet ms
4Suartmulla ms