E3:216


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Edhult. Cronehemman                  1.
      Förmedlat 1/2 både i wist och owist.
A                     Norregierdet        3 1/2 tunna
B   Uthsäde i { Södregierdet        6 tunnor
C                     Östergierdet         4 tunnor
D   Engh till 40 lass höö.
      Nödtorfftig skog och uthmarck.
E   Engh till skattegården i Huästorp
      till 6 lass hö på den engen som
      E och D står på, lyder halfparten till
      Edhult och halparten till Huästorp.

(Karttext:)
Gierdes eng
Muliord
Suart mylla
Gierdes engh
Suart mylla
Gierdes engh
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh