E3:218-9


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Ingewaldztorp. Skattehemman             1.
A                     Norregierdet         3
B   Uthsäde i { Södergierdet         2 1/2 } tunna
C                     Wästergierdet       3
D   Engh till 28 lass höö. Humblegård
      till 400 stenger. Liten skog och uthmark.

2    Karstorp. Skattehemman                     1.
      Hafuer i byemåll 63 allna1 bred åker.
E                      Norregierdet        4 1/2 
F   Uthsäde i { Södregierdet         4      } tunna
G                     Wästergierdet       3
H   Engh till 30 lass höö.
      Humblegård till 200 stenger.
      Skog och uthmarck till nödtorfften.

3    Karstorp. Skattehemman                   1.
      Hafuer i byemåll 63 alnar bred åker.
E   Norregierdet                            4 1/2
F   Södregierdet2                          4      } tunne-
G   Wästergierdet                         3          land
H   Engh till 28 lass höö.
I    Engh till Suänstorp ähr inskrifuen med
      gården3.
K   Engh till Huästårp till 4 lass höö.
L   Dufueryd en eng till norre skattegården i Karstorp
M   till 20 lass höö och rentar 1/2 öre sölfuermynt.

(Karttext sid 218:)
Muljord
Hårdwaldz engh
Muljord
Muljord
Gierdes engh
Hårdwaldz eng
Muljord
Muljord
Gierdes engh
Muljord

(Karttext sid 219:)
Skeenwaldz eng
Skeenwaldz engh
Skeenwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

____________
1allma ms
2Sodregierdet ms
3garden ms