E3:220


(Rubrik:)   Askery sochn

1    Rootekulla. Cronehemman                  1/2.
      Förmedlat 1/2 owiss.
A                    Wästergierdet          1 3/4
B   Uthsäde i { Östergierdet            2      } tunna
C                     Södregierdet           1 1/8    
D                     Norregierdet            1/2      
E   Starwaldz engh till 6 lass höö. Ingen skog eller
      uthmarck.

2    Askery kyrckiea

3    En lycka till kyrckan uthsäde       1/4 tunna

4    Kungzengh. Frelsehemman                    1/4.
      Med en croneuthiord rentar 1/2 lb1 smör.
      Hafuer tuenne bord i byemåll, det första 22 alna
      det andra 30 alna, huilket bordet som ähr uthiorden
      wet ingen.
F                      Norregierdet          2 1/4
G   Uthsäde i { Wästergierdet        2      } tun-
H                      Östergierdet          2 1/4     na
I    Engh till 12 lass höö.

(Karttext:)
Star waldz engh
Giöl

Gierdes engh
Gierdes enga
Elack engh
Elack engh

____________
1lispund