E3:221


(Rubrik:)   Askeryd sochn

      Notarum explicatio

1    Hagryd. Skattehemman                  1.
A                     Norregierdet       5
B   Uthsäde i { Mellangierdet      4 1/2 } tunna
C                     Södregierdet1     4 1/2    
D   Engh till 38 lass höö.
      Humblegård till 400 stenger.
      Skog och uthmarck till nödtorfften.

(Karttext:)
Skeenwaldz engh
Muljord
Muljord
Gierdes engh
Muljord
Muljord
Gierdes eng
Hårdwaldz engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________
1Sodregierdet ms