E3:225


(Rubrik:)   Askery sochn

      Notarum explicatio

1    Speelheester. Cronehemman      1/4.
A   I Norregierdet              2 3/4   
B   I Östregierdet1             2 5/8 } tun-
C   I Wästergierdet            2 5/8    na
D   Engh till 28 lass höö.
      Humblegård till 250 stenger
      Nödtorfftigh skogh och uth-
      marck.

2    Södre Hålma. Cronehemman       1/2.
E   Norregierdet               1 3/4 tunna
F   Södregierdet2              3 tunnor
G   Wästergierdet             2 tunnor
H   Engh till 14 lass höö.
      Humblegård till 300 stenger.
      Liten skog och uthmarck.

(Karttext:)
Mul iord
Muljord
Gierdes engh
Hårdwaldz engh
Muljord
Mulljord
Gierdes engh
Gierdes engh

Gierdes engh
Gierdes eng
Muljord
Hårdwaldz engh med skog

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

____________
1Östregierdet korrigerat från Södregierdet ms?
2 Sodregierdet ms